מברגת אימפקט Bosch דגם GDR 12V-LI עם ערכת אביזרים

883.30
TOOLS-MALLS19
2 months ago
מברגת אימפקט Bosch דגם GDR 12V-LI עם ערכת אביזרים
כתובת החנות חולון, Israel

No reviews found!

No comments found for this product. Be the first to comment!

G-809GN6SHCH